Forgot Password

  • Contact: +993 12 75-40-09

Best
Hankook 265/65 R17

Güýçli ulag we krossover ulanyjylaryna zerur öndürijiligi, howpsuzlygy, rahatlygy we çydamlylygy üpjün etmek üçin Hankook tarapyndan işlenip düzülen ýokary öndürijilikli 4x4 seriýaly tekerdir. Esasanam ýokary at güýji bolan agyr ulaglar üçin işlenip düzülen Hankook Dynapro, ýokary tork sebäpli ýüze çykýan adatdan daşary streslere üstünlikli garşy çykýar we ajaýyp netijelilik bilen berýär. Asimmetrik şekiliniň asyl çyzygyny emele getirýän merkezi aýlaw gapyrgasy, ýokary tizlikde-de göni sürmekde esasy durnuklylygy, ajaýyp ýol gözegçiligini we tormoz bereniňizde ýokary derejeli güýç bilen gaty gysga aralykda saklanmagy üpjün edýär. Az ýangyç sarp etmek aýratynlyklary bilen ykdysady we daşky gurşawa goşant goşýar. Içki gurluşynda goşa spiral aýlawly aramid neýlon bilen berkidilen goşa polat guşaklar ulanylýar, bu çeýe we çydamly birleşme çeýeligi we netijeliligi üpjün edýär.

Unknown

Car service and shopping center