Forgot Password

  • Contact: +993 12 75-40-09

Michelin 215/60 R16 XM2+

Örän ýangyç tygşytlaýan teker.Çygly ýa-da gury ýollarda berk ýol tutujylyk häsiýete eýe.Asimmetrik ýöreýiş şekil bilen tapawutlanýar. Gibrid we ýangyç tygşytlaýan ýolagçy awtoulaglarynyň sürüjileri üçin işlenip düzülen aşa ýangyç tygşytlaýan ýolagçy awtoulag tekerleri, asimmetrik ýöreýiş şekili we dokumaly oňurga sebäpli çygly ýa-da gury ýollarda öz synpynda iň gowy sürüşi hödürleýär. Şinada, Mişeliniň “EnergySaver Construction”, aýratynlygynyň esasly özboluşly rezin bilen birleşdirilip, tekeriň sowadylmagy bilen hereketlendirijiniň ýangyjynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Bu birleşme simmetrik dizaýna siňdirilen, özbaşdak ýöreýän bloklary öz içine alýar , bu dizaýn, energiýa tygşytlaýjynyň ýangyç tygşytlylygy bilen ygtybarly işlemegi, tormoz öndürijiligi bilen hem sürüş howpsuzlygyna kömek edýär.

1870 m

1760m

Car service and shopping center