Forgot Password

  • Contact: +993 12 75-40-09

Discount
Michelin 235/45 R18 Primacy 4 +

Bu teker täze ýa-da könelen ýagdaýynda-da, Evergrip tehnologiýasynyň kömegi bilen çygly ýollarda hem tormoz öndürijiligi iň ýokary derejede kesgitlenendir. Howpsuz sürüş üçin täze şekil we gurluşy bilen teker ýüzündäki kanallar arkaly ýokary derejeli suw akymyny üpjün edýär. Iň soňky nesil ýokary öndürijilikli rezin birleşmesiniň kömegi bilen teker könelen wagtynda hem tormuz tutujylygy durnuklydyr. Teker könelse we deformasiýa bolsa-da, kanuny çäk bolan 1,6 mm çuňluga çenli howpsuz sürüşi üpjün edýär. Teker ýüzündäki suw akym kanallarynyň giňligi sebäpli çygly ýerlerde hem ýol öndürijiligi bilen tapawutlanýar. Uzak möhletleýin ulanmaga ýarawly tekeriň bäsdeşlerinden 18,000 km ýol köp geçmäge bolan çydamlylygy bar. Tekeri ulanýan her 100 adamdan 96-sy tekerlerden gaty kanagatlanýandygyny belleýärler.

2780m

Car service and shopping center