Forgot Password

  • Contact: +993 12 75-40-09

Michelin 215/55 R17

Teker ýüzündäki suw akym kanallarynyň giňligi sebäpli çygly ýerlerde hem ýol öndürijiligi bilen tapawutlanýar. Uzak möhletleýin ulanmaga ýarawly tekeriň bäsdeşlerinden 18,000 km ýol köp geçmäge bolan çydamlylygy bar. Tekeri ulanýan her 100 adamdan 96-sy tekerlerden gaty kanagatlanýandygyny belleýärler. Bu teker täze ýa-da könelen ýagdaýynda-da, Evergrip tehnologiýasynyň kömegi bilen çygly ýollarda hem tormoz öndürijiligi iň ýokary derejede kesgitlenendir. Howpsuz sürüş üçin täze şekil we gurluşy bilen teker ýüzündäki kanallar arkaly ýokary derejeli suw akymyny üpjün edýär. Iň soňky nesil ýokary öndürijilikli rezin birleşmesiniň kömegi bilen teker könelen wagtynda hem tormoz tutujylygy durnuklydyr.

Unknown

Car service and shopping center