Forgot Password

  • Contact: +993 12 75-40-09

Hankook 215/55 R17

Hankook-a mahsus tehnologiýalary ulanmak bilen ýörite işlenip düzülen ýörelgäniň täsiri netijesinde çygly şertlerde howpsuzlygy üpjün edýär, dört giň aýlaw çukurlary tarapyndan döredilen ýokary derejeli suw ewakuasiýa kuwwaty bilen akwaplanasiýa garşy ýokary garşylyk görkezip, ýol bilen aragatnaşygyny saklaýar. Ruluň takyklygyny ýokarlandyrýar, ýol gözegçiligini iň ýokary derejä ýetirýär, periferiýa gapyrga blogy bilen ýokary tizlikde çyzykly durnuklylygy döredýär, sesi we titremäni ýaýradýar, ulanyjysyna ýokary derejeli howpsuzlyk we ýokary derejeli sürüjilik rahatlygy hödürleýär. Içerki gurluşy, giň, ýokary dartyşly polat guşaklary ulanmak bilen, çeýeligi ýokary derejeli güýç bilen üpjün edýär, basyşa we çekiji güýçlere garşy saklanýar.

Unknown

Car service and shopping center