Forgot Password

  • Contact: +993 12 75-40-09

Discount
Apollo 215/55 R17

Uly daşky gaty bilen birlikde hereketiň üýtgemeginde takyk rul dolandyryşyna kömek edýär. Merkezdäki gaty gapyrga we ýörite optimallaşdyrylan kontakt gat sürüjä takyklyk bilen rulda kömek edýär. Has ýokary Tg (aýna geçiş temperaturasy) kauçuk esasynda ýöreýän birleşme, ýokary gurak howa ýagdaýynyň tormozyny üpjün edýär. Merkezden burça çenli üznüksiz we çuň çukurlar gowy tormoz we howpsuz öwrüm mümkinçiliklerini üpjün edýär. Çuňňur çukur, suwy kontakt ýassygyndan uzaklaşdyrýar, netijede burça çekilmegi üpjün edýän suwda ýüzmegiň öňüni alýar. Döwrebaplaşmak birleşmesi we ygtybarly gurluşyk ýörelgäniň könelmegini azaldýar. Nagşy çygly we gury tutma öndürijiligini hödürleýär.

940m

Car service and shopping center