Forgot Password

  • Contact: +993 12 75-40-09

Discount
Apollo 215/55 R16

Ulanyjylara deňsiz-taýsyz sürmek tejribesi bermek üçin Apollo tarapyndan işlenip düzülen iň oňat we tehnologiki taýdan ösen awtoulag tekerlerinden biri. Alnac 4G tekerleri awtoulag ýollarynyň sürüjileriniň talaplaryna laýyk gelmek üçin ýörite işlenip düzüldi, sebäbi bu ýollar gowy çekiş, berk we durnuklylygy talap edýär. Alnac 4G islendik möwsümde gowy çekiş we öndürijilik hödürlemek üçin döredildi. Şinanyň has uly daşky eginleri bar, aýlaw edilende ýokary gözegçilik erkini berýär. Merkeziň gapyrgasy we has uzyn durnuklulygy bilen ýöreýän şekili , takyk rul dolanşygyna jogap berýär. Tormuza basylanda gysga aralyk saklamaga mümkinçilik berýär.

780m

Car service and shopping center